BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH LƯỢC GIẢI

28-12-2020

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH LƯỢC GIẢI Thích Duy Lực Từ Ân Thiền Đường, Santa Ana Hoa Kỳ xuất bản I. GIẢI THÍCH ĐỀ KINH Sáu chữ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA sẽ được giải ở câu đầu tiên của phần nội văn, bây giờ giải đề Kinh chỉ giải hai chữ TÂM KINH: Chữ TÂM nói ra […]

Xem thêm

BA DẤU ẤN CỦA CHÁNH PHÁP

A – Dẫn nhập Tam pháp ấn là giáo lý mang tính pháp định trong hệ thống giáo lý của Phật giáo. Trong kinh Tương Ưng III, Đức Phật đã có lần hỏi các thầy Tỳ kheo: «Này các thầy, cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được biết, được tìm cầu, được ý tư duy, cái ấy là thường hay vô thường? – Là vô thường, bạch Thế Tôn. – Cái […]

Xem thêm