Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ ) Ebook PDF

18-07-2021

KHO LƯU TRỮ KINH SÁCH PHẬT GIÁO EBOOK FREE DOWNLOADhttps://archive.org/details/tang-kinh-pali (55 files PDF) BỘ KINH LIÊN KẾT (TƯƠNG ƯNG BỘ) Phiên bản Pali-Anh: Tỳ kheo Bồ-ĐềNgười dịch: Lê Kim KhaNhà xuất bản Hồng Đức 2021 Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi […]

Xem thêm

Bộ Kinh Trung (Trung Kinh Bộ )

BỘ KINH TRUNG (TRUNG KINH BỘ) Phiên bản Pali-Anh: Tỳ kheo Bồ-ĐềNgười dịch: Lê Kim KhaNhà xuất bản Hồng Đức 2020 NỘI DUNG SÁCH: MN-1 Bộ Kinh Trung Quyển 1 – Năm Mươi Kinh Đầu MN-2 Bộ Kinh Trung Quyển 2 – Năm Mươi Kinh Giữa MN-3 Bộ Kinh Trung Quyển 3 – Năm Mươi Hai […]

Xem thêm

Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya)

Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya) Mục Lục Tổng Quát Chương Một Pháp Phẩm 01-14 Phẩm 15-21 Chương Hai Pháp Phẩm 01-04 Phẩm 05-17 Chương Ba Pháp Phẩm 01-04 Phẩm 05-07 Phẩm 08-10 Phẩm 11-16 Chương Bốn Pháp Phẩm 01-03 Phẩm 04-06 Phẩm 07-12 Phẩm 13-18 Phẩm 19-21 Phẩm 22-28 Chương Năm Pháp Phẩm 01-06 Phẩm 07-12 Phẩm 13-18 Phẩm 19-26 Chương Sáu Pháp Phẩm 01-03 Phẩm 04-05 Phẩm 06-12 Chương Bẩy Pháp Phẩm 01-03 Phẩm 04-06 Phẩm 07-09 Chương Tám Pháp Phẩm 01-03 Phẩm 04-06 Phẩm 07-10 Chương Chín Pháp Phẩm 01-03 Phẩm 04-10 Chương Mười Pháp Phẩm 01-03 Phẩm 04-06 Phẩm 07-09 Phẩm 10-12 Phẩm 13-22 Chương Mười Một Pháp Phẩm 01-03 Đại Tạng Kinh Việt NamKINH TĂNG CHI […]

Xem thêm

Kinh Sunita-Sutta

Kinh Sunita-Sutta  (Câu chuyện về người nghèo khổ Sunita) Hoang Phong chuyển ngữ Bài kinh này được chọn trong bộ kinh Theragatha mà kinh sách Hán ngữ gọi là Trưởng Lão Tăng Kệ, thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka). Trong chữ Theragatha thì tiền ngữ thera có nghĩa là "người xưa" hay "người đi trước", và […]

Xem thêm

Kinh Sedaka, Tại Sedaka có người nghệ sĩ xiếc nhào lộn

KINH SEDAKA  TẠI SEDAKA CÓ NGƯỜI NGHỆ SĨ XIẾC NHÀO LỘN,  Dịch từ tiếng Pali: Thanissaro Bhikkhu – Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến – Source-Nguồn: www.accesstoinsight.org(Sedaka Sutta: At Sedaka, The Acrobat – Translated from the Pali by: Thanissaro Bhikkhu)   Ảnh minh họa Tôi đã nghe nói rằng, có một thời Đức Phật đã sống […]

Xem thêm

Kinh Saṃyuktāgama 17: Bứng Gốc Và Buông Bỏ

KINH SAṂYUKTĀGAMA 17: BỨNG GỐC VÀ BUÔNG BỎ Nguyên Giác    Có một số kinh được Đức Phật đưa ra và gọi đó là giáo pháp ngắn gọn, để dạy một số chư tăng khi quý ngài bạch rằng tuổi đã cao, bây giờ cần một lời dạy giáo pháp ngắn gọn để lui về […]

Xem thêm

Kinh Samiddhi – Samiddhi Sutta (sn 1.20)

Tương Ưng Bộ Kinh – Samyutta NikayaKINH SAMIDDHI – SAMIDDHI SUTTA (SN 1.20)About Samiddhi  Translated from the Pali by Thanissaro BhikkhuChuyển dịch từ Pali: HT Thích Minh Châu   Trình bày: Lưu Mỹ Liên I have heard that Như vầy tôi nghe. On one occasion the Blessed One was staying near Rajagaha at Tapoda monastery. Then Ven. Samiddhi, as night was ending, […]

Xem thêm

Kinh Phước Đức

Mahamangala SuttaKINH ĐẠI PHƯỚC ĐỨCThích Huyền Diệu (Rev. Dr. Lâm Trung Quốc) Lời Giới Thiệu Nhân dịp quý vị đến viếng Lâm Tỳ Ni, nơi giáng trần của Đức Phật Thích Ca, một trong bốn Thánh địa quan trọng nhất của Phật Giáo, cùng lúc trú ngụ tại Việt Nam Phật Quốc Tự, ngôi chùa quốc […]

Xem thêm

Kinh Phật về đạo đức và xã hội

KINH PHẬT VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ XÃ HỘI  Thích Nhật Từ Soạn dịch Nhà xuất bản Hồng đức MỤC LỤC Lời nói đầuÝ nghĩa và cách thức tụng kinh PHẦN DẪN NHẬP 1. Nguyện hương2. Đảnh lễ Tam bảo3. Tán dương giáo pháp PHẦN CHÁNH KINH CÁC KINH VỀ ĐẠO ĐỨC 1. Kinh tiểu sử […]

Xem thêm

Kinh Phật cho người tại gia

KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA: Sa môn Thích Nhật Từ soạn dịch Nhà xuất bản Hồng Đức    MỤC LỤC Lời tựa cho lần tái bản thứ 3 Lời nói đầu Ý nghĩa và cách thức tụng kinh A. PHẦN DẪN NHẬP 1. Nguyện hương 2. Đảnh lễ Tam bảo 3. Tán hương 4. Tán dương giáo pháp B. PHẦN CHÁNH KINH I. […]

Xem thêm