Giới Bồ Tát Cho Người Xuất Gia (Sách Ebook PDF)

21-07-2021

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM GIỚI BỒ-TÁT CHO NGƯỜI XUẤT GIA (KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI) Dịch và chú thích THÍCH NHẬT TỪ NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 2021 MỤC LỤC Lời giới thiệu – HT. Thích Giác Toàn  Lời nói đầu   Chương 1: Nghi thức dẫn nhập  1.1. Bài tán lò […]

Xem thêm

Giới Bồ Tát Cho Nguời Tại Gia (Sách Ebook PDF)

GIỚI BỒ-TÁTCHO NGƯỜI TẠI GIA(Kinh Ưu-bà-tắc giới)Dịch và chú thíchTHÍCH NHẬT TỪNHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 2021 LỜI GIỚI THIỆU Quyển “Giới Bồ-tát cho người tại gia” do Thượng tọa Thích Nhật Từ dịch từ nguyên tác “Kinh Ưu-bà-tắc giới” (優 婆塞戒經), nghĩa đen là “Kinh về giới hạnh của cư sĩ tại gia” có […]

Xem thêm

Bất – Chánh Niệm

BẤT – CHÁNH NIỆMNhuận Hùng   “Thiên đường có lối sao chẳng điĐịa ngục không cửa dấn thân vào”   Chắc có lẽ quý vị cũng hiểu…là người Phật Tử thường xuyên đi chùa hay học hỏi giáp lý Phật Đà thì sẽ hiểu Chánh Niệm là gì? Nói một cách khác, đơn giản hơn […]

Xem thêm

Giải Thích Giới Luật Và Oai Nghi Của Sa Di

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAMTHÍCH QUẢNG HÓAGIẢI THÍCHGIỚI LUẬT VÀ OAI NGHI CỦA SA-DIDịch và chú thíchTHÍCH NHẬT TỪTrợ lý NGỘ TÁNH HẠNHNHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 09-Giải Thích Giới Luật Và Oai Nghi Của Sa Di – FINAL 11 06 2021 MỤC LỤC Lời giới thiệu – HT. Thích Giác Toàn  Lời đầu […]

Xem thêm

Ai Là Người Biết Cúng Dường Như Lai Đúng Nghĩa?

AI LÀ NGƯỜI BIẾT CÚNG DƯỜNG NHƯ LAI ĐÚNG NGHĨA? Thích Tánh Tuệ Đức Phật dạy: "Những người tin ta, thương ta, họ sẽ được phước báu nhưng không đủ điều kiện giải thoát. Nhưng những người thực hành giáo pháp, họ sẽ giác ngộ giải thoát". (Vậy muốn được hưởng phước báu hay muốn […]

Xem thêm

Phật Pháp Giữa Đời Thường 5

PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNGCao Thăng BìnhNhà xuất bản Hồng Đức   LỜI TỰA   Đức Phật từng dạy, chúng sinh còn trong lục đạo luân hồi thì phải chịu nhiều nỗi khổ. Sướng vui trên đời thường ngắn ngủi, còn lại không ai tránh được quy luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Không chỉ thế, […]

Xem thêm

Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAMTHÍCH NHẬT TỪDịch và Chú thíchGIỚI BỔN TỲ-KHEO NI CỦA LUẬT TỨ PHẦNNHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 02 – Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần – Thích Nhật Từ – final June03 2021 MỤC LỤC Lời giới thiệu – HT. Thích Trí Quảng  Lời giới thiệu – HT.Thích Giác Toàn  Lời nói […]

Xem thêm

Giới Bổn Tỳ-kheo của Luật Tứ Phần

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM Dịch và chú thích:THÍCH NHẬT TỪGIỚI BỔNTỲ-KHEO CỦA LUẬT TỨ PHẦNTrợ lý: NGỘ TÁNH HẠNHNHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 01 – Giới bổn Tỳ-kheo của Luật Tứ phần – Thích Nhật Từ – final June03 2021 MỤC LỤC Lời giới thiệu – HT. Thích Trí Quảng Lời giới thiệu […]

Xem thêm

Giá trị giới không sát sinh

GIÁ TRỊ GIỚI KHÔNG SÁT SINH (Thích Nữ Liên Liên) Đạo Phật ra đời cách đây đã hơn 25 thế kỷ và trải qua bao cuộc thăng trầm của lịch sử, vẫn phát triển rực rỡ đến ngày nay. Như thế, Đạo Phật phải tiềm tàng những chân lý vượt cả thời gian lẫn không […]

Xem thêm

Giá trị giới không sát sinh

GIÁ TRỊ GIỚI KHÔNG SÁT SINH (Thích Nữ Liên Liên) Đạo Phật ra đời cách đây đã hơn 25 thế kỷ và trải qua bao cuộc thăng trầm của lịch sử, vẫn phát triển rực rỡ đến ngày nay. Như thế, Đạo Phật phải tiềm tàng những chân lý vượt cả thời gian lẫn không […]

Xem thêm