ĐẠO SANH VÀ NGUYÊN LÝ PHẬT TÁNH

08-01-2021

ĐẠO SANH VÀ NGUYÊN LÝ PHẬT TÁNH Tuệ Hạnh (dịch)   Đạo Sanh (道 生, khoảng 360-434) là một Phật học gia lỗi lạc của Phật giáo Trung Hoa. Đại sư sinh tại Bành Thành, xuất gia và tu học với Trúc Pháp Thái (319-387) (1) tại Kiến Khương. Khoảng năm 405 hoặc 406, sau khi trú tại Lô Sơn của Tuệ Viễn (慧 遠) (2) chừng 7 năm, Đạo Sanh bèn vân du đến Trường An (3) để theo học với Cưu-ma La-thập (Kumàrajìva, 344-413). Đại […]

Xem thêm

ĐỒNG THỜI VÀ DỊ THỜI

ĐỒNG THỜI VÀ DỊ THỜI Hồng Dương (I) Trật tự Bất vô nhân: Nhân quả và Ngẫu duyên. Theo Phật, hết thảy hiện tượng tuy vô thường biến thiên, nhưng trong cái thiên biến vô thường ấy có một lý pháp nhất quán vĩnh viễn bất diệt. Đó là pháp tắc duyên khởi được định nghĩa: “Cái này có thời cái kia có, cái này sinh thời cái kia sinh, cái này không […]

Xem thêm

GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI

GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI Thích Hạnh Bình   Giáo lý Duyên khởi (Cái này sinh, nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt) là nguyên tắc chung giải thích về sự hình thành hay hủy diệt của các pháp. Duyên khởi (prat´tya-samutp?da) là giáo lý quan trọng nhất của Phật giáo, nó là giáo lý được đức Thế Tôn chứng ngộ dưới cội cây Bồ đề (Bodhi), trước […]

Xem thêm

CHÂN NHƯ DUYÊN KHỞI

CHÂN NHƯ DUYÊN KHỞI Nguyễn Thế Đăng Phác họa “Chân Như duyên khởi” Chân Như duyên khởi là một “học thuyết” có mặt trong hầu hết các tông phái Đại thừa như Không tông (Trung Quán, Trung Đạo), Duy Thức tông, Hoa Nghiêm tông, Thiên Thai tông, Mật tông… Sở dĩ chúng ta dùng chữ “học thuyết”, như một lý thuyết triết học, vì khi chỉ nghiên cứu trên bình diện tư tưởng và khái […]

Xem thêm

Bản Thể Của Phật

BẢN-THỂ-CỦA-PHẬT Daisetz Teitaro Suzuki (Hoang Phong chuyển ngữ)   Lời giới thiệu của người dịch: Bản-thể-của-Phật còn gọi là Như Lai Tạng, Phật Tính, Pháp Giới, Chân Như… (tiếng Phạn là Tathagatagarbha), là một khái niệm quan trọng của Đại Thừa Phật Giáo. Tathagatagarbha được ghép từ hai chữ Tathagata và garbha: Tathagata có nghĩa là như thế, Đức Phật thường tự xưng mình chỉ […]

Xem thêm

BÀI KINH NGẮN VỀ TÁNH KHÔNG

BÀI KINH NGẮN VỀ TÁNH KHÔNG Kinh Culasunnata-sutta (dựa theo các bản tiếng Pháp của Môhan Wijayaratna  và tiếng Anh của Thanissaro Bikkhu) Bản dịch Việt: Hoang Phong   Tôi từng được nghe như thế này: Có một lần Đấng Thế Tôn ngụ nơi tịnh xá của thân mẫu vị Migâra-Mita tại nơi Tu Viện Phía Đông (Pubbarama) thuộc thành Xá Vệ (Sâvathi). Sau khi chấm dứt buổi thiền định một mình vào […]

Xem thêm

BÀI KINH DÀI VỀ TÁNH KHÔNG

BÀI KINH DÀI VỀ TÁNH KHÔNG Kinh Mahasunnata-sutta-sutta (dựa theo các bản tiếng Pháp của Môhan Wijayaratna  và tiếng Anh của Thanissaro Bikkhu) Bản dịch Việt: Hoang Phong Tôi từng được nghe như thế này:   Có lần Đấng Thế Tôn ngụ tại vùng của bộ tộc Thích-ca (Sakka) tại thành Ca-tì-la-vệ (Kapilavatthu) trong khu vườn Ni-câu-đà (Nigrodha). Vào […]

Xem thêm

NGHIỆP

N G H I Ệ P Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 thuyết pháp tại Đại học Brown Lozang Ngodrub chuyển ngữ   Hạnh phúc hay đau khổ đều bắt nguồn từ những hành động trong quá khứ của ta. Vì vậy, ta có thể giải thích nghiệp một cách dễ dàng trong một câu ngắn gọn: nếu ta làm việc thiện hảo thì mọi việc sẽ tốt đẹp, nếu ta làm việc […]

Xem thêm

NIÊM HOA VI TIẾU

NIÊM HOA VI TIẾU   Niêm: Cầm đưa lên. Hoa: cái bông. Vi: nhỏ. Tiếu: cười. Niêm hoa: cầm cái hoa đưa lên. Vi tiếu: cười mỉm. Niêm hoa vi tiếu: nói đầy đủ là: “Thế tôn niêm hoa, Ca Diếp vi tiếu.” Nghĩa là: Đức Phật Thích Ca cầm cái hoa đưa lên, ông Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Đây là một câu chuyện rất quan trọng của Phật giáo, được xem là đầu mối của Phật giáo Thiền […]

Xem thêm

LỤC TỔ HUỆ NĂNG: PHÁP MÔN VÔ NIỆM

LỤC TỔ HUỆ NĂNG: PHÁP MÔN VÔ NIỆM Tâm Thái Mục Lục Pháp Bảo Đàn Kinh Thần Hội Pháp Ngữ “Đốn ngộ nhập đạo yếu môn” của Huệ Hải (Đại Châu):   Có hai vị giữ địa vị quan trọng trong Thiền tông là tổ Bồ Đề Đạt Ma (?-532) và Lục tổ Huệ Năng (638-713). Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã có công đặt nền móng cho ngôi nhà Thiền tông, và tổ Huệ Năng được coi […]

Xem thêm