Duy Thức Học (Thích Thiện Hạnh )

04-06-2021

PHẬT LỊCH 2561DUY THỨC HỌCBÁT THỨC QUY CỦ TỤNG & DUY THỨC TAM THẬP TỤNGTạo luận: Thế Thân (Vasubandhu) | Hoa dịch: Huyền TrangViệt dịch, giải: Tỷ kheo Thiện HạnhPHẬT HỌC VIỆN KIM QUANG-HUẾ MỤC LỤC Nội dung trang I. Vài nét đại cương về Duy thức học 1. Khởi nguyên 2. Duy thức 3. Tâm và […]

Xem thêm

Vô Trước (Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia)

VÔ TRƯỚCBách khoa toàn thư mở Wikipedia Đại luận sư Vô Trước, được trình bày với ấn Sa-môn (sa. śramaṇa-mudrā, dấu hiệu của sự đoạn niệm, từ bỏ, thoát li). Sư mang một mũ đầu nhọn, dấu hiệu tượng trưng cho một Học giả (sa. paṇḍita), ba vòng trên mũ là dấu hiệu của một […]

Xem thêm

Vạn pháp qua cái nhìn của Duy Thức

. Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Duy Thức

Xem thêm

Vấn Đề Thức

VẤN ĐỀ THỨCNguyên tác: The Question of ConsciousnessTác giả: Đức Đạt Lai Lạt MaChuyển ngữ: Tuệ Uyển   Niềm vui của việc gặp gở những người ta yêu, nổi buồn của việc mất mát người thân, sự phong phú của của những giấc mơ đầy sức sống, sự an bình của những bước chân qua […]

Xem thêm

Vấn Đáp Về Tâm Thức

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: VẤN ĐÁP VỀ TÂM THỨCTác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Tuệ Uyển chuyển ngữ – 15/05/2011 HỎI: Đưa ra sự kiện rằng trong truyền thống của ngài hiện hữu những thể trạng trong sáng và có những báo cáo về những hành giả kinh nghiệm thể trạng vi tế […]

Xem thêm

Triết Học Thế Thân

Triết Học Thế Thân Chương 1: Những Vấn Đề Của Triết Học Thế Thân. Chương 2: Thế Thân Và Tác Phẩm. Chương 3: Về Những Gì Hiện Hữu. Chương 4: Một Số Kết Quả Luận Lý. Chương 4b: Một Số Kết Quả Luận Lý (Tt). Chương 5: Tái Khảo Sát Về Sự Tri Nhận. Chương 5b: Tái Khảo Sát Về Sự Tri Nhận (Tt). Chương 6: Về Tự Tri & Bàn Thêm Về Cơ Cấu Tự Tri. Chương 7: Ngôn Ngữ Về Những Gì Hiện Hữu. Chương 8: Một Số Nhận Xét Cuối Cùng. TRIẾT HỌC THẾ THÂNLê Mạnh ThátNguyên tác Anh ngữ: The Philosophy of Vasubandhu, Luận án tiến sỹ, Đại học đường Wisconsin, Madison, 1974Việt dịch: Đạo Sinh Triết học Thế Thân (Vasubandhu) là một tác phẩm nghiên cứu về hệ thống tư tưởng của một […]

Xem thêm

Tổng Luận Quan Điểm Niết-Bàn Theo Luận Thành Duy Thức

TỔNG LUẬN QUAN ĐIỂM NIẾT-BÀN THEO LUẬN THÀNH DUY THỨC Phước Nguyên ****** I/TIỂU DẪN Thành Duy Thức Luận trình bày hai quả chuyển y là Đại Niết-bàn và Đại Bồ Đề; Do đoạn trừ hết thảy các chướng mà thành tựu hai quả vị thù thắng này. Lại do ly khai phiền não chướng […]

Xem thêm

Tìm Hiểu Pháp Thần Thông Trong Phật Giáo

Tìm Hiểu Pháp Thần Thông Trong Phật Giáo Mục Lục Lời Nói Đầu Của Tác Giả Túc Mạng Thông Hay Nhớ Lại Tiền Kiếp Sanh Tử Thông Hay Thiên Nhãn Thông Hóa Tâm Thông Thần Túc Thông Phép Lạ (Thần Thông) Biến Đổi Thân TÌM HIỂU PHÁP THẦN THÔNG TRONG PHẬT GIÁONguyên tác: Supra-Mundane, Psychic PowersTác giả: Phorn Ratanasuwan – Dịch giả: Tỳ khưu Thiện Minh LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIẢ Phiên bản tiếng Anh cuốn sách của ngài Phorn Ratanasuwan mang tựa đề Thần thông – Abhiññā (Những sức […]

Xem thêm

Thức Thứ Bảy – Mạt Na Thức – Thức Chấp Ngã

THỨC THỨ BẢY – MẠT NA THỨC – THỨC CHẤP NGÃ Lê Sỹ Minh Tùng Tâm của con người vô cùng quan trọng, nó là trung tâm của sự sống, của vũ trụ và chứa nhóm tất cả muôn pháp. Nó là hào lũy ẩn náu của mọi tật xấu, nhưng cũng là mảnh đất […]

Xem thêm

Pháp Quán Đại Bi , Asanga (375-430) Ngài Vô Trước

ASANGA (375-430)NGÀI VÔ TRƯỚCPHÁP QUÁN ĐẠI BIBản dịch Anh ngữ: “Asanga’s Teaching of Great Compassion.”Trích từ : Essential Tibetan Buddhism. R.A.F. Thurman.[1996]Bản dịch Việt Ngữ : Đặng Hữu Phúc [ Tu tập mở đầu ] Để phát Tâm Bồ đề (The spirit of enlightenment; bodhicitta-sanskrit), bạn trước nhất phải phát triển tâm bình đẳng ( […]

Xem thêm