CÁC KHÁI NIỆM CHỦ YẾU TRONG PHẬT GIÁO

05-01-2021

CÁC KHÁI NIỆM CHỦ YẾU TRONG PHẬT GIÁO Fabrice Midal (Hoang Phong chuyển ngữ)   Lời giới thiệu của người dịch : Trong một quyển sách nhỏ « Phật Giáo Nhập Môn » (ABC du Bouddhisme, nhà xuất bản Grancher, 2008), tác giả Fabrice Midal đã dành riêng một chương (chương 7, tr.123-137) để tóm lược thật ngắn gọn một số các khái niệm căn bản […]

Xem thêm

BẮT ĐẦU TỪ NƠI ĐÂU

BẮT ĐẦU TỪ NƠI ĐÂU Nguyễn Duy Nhiên   Gần đây, một tạp chí Phật Học có đăng thư một độc giả hỏi vị giáo thọ phụ trách, “Tôi vừa mới được quy y và bắt đầu học Phật, tôi thấy con đường này mênh mông quá. Tôi có một khó khăn là không biết mình nên bắt đầu từ nơi đâu đây? Những giáo lý về sanh diệt, tác ý, nghiệp quả, duyên sinh… […]

Xem thêm

BÁT CHÁNH ĐẠO

BÁT CHÁNH ĐẠO Huệ Giáo   I/ Mở đề: Bát Chánh Đạo hoặc Bát Thánh Đạo là giáo lý căn bản của Đạo đế (trong Tứ Đế) gồm ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Đây là những phương tiện hành trì phổ biến sâu rộng chung cho Ngũ thừa Phật giáo. Trong bài pháp Tứ đế đầu tiên đức Phật giảng tại vườn Lộc Uyển, về phương pháp hành trì hay Đạo đế, con đường dẫn đến an vui Niết bàn. Đức Phật đã long trọng chỉ Bát […]

Xem thêm

MƯỜI NGHIỆP LÀNH

MƯỜI NGHIỆP LÀNH Minh Đức Triều Tâm Ảnh   Người, vật, chim muông, hoa lá, cỏ cây, lâu đài, phố thị, làng mạc… đều nương tựa trên mặt đất. Cũng vậy, chúng sanh hữu tình, các bậc trí tuệ, chư thánh nhơn, đức Phật… cũng do 10 nghiệp lành mà có sắc thân, tướng mạo, y báo, chánh báo sai khác, dị đồng… Tất cả phải nương tựa […]

Xem thêm

CỐT LÕI CỦA GIÁO HUẤN PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

CỐT LÕI CỦA GIÁO HUẤN PHẬT GIÁO LÀ GÌ? Buddhadasa Hoang Phong chuyển ngữ   Tôi rất mong quý vị sẽ nắm bắt được thế nào là “cốt lõi của giáo huấn Phật Giáo“. Trong buổi nói chuyện hôm nay, nếu tôi nêu lên câu hỏi: “Vậy cốt lõi của giáo huấn Phật Giáo là gì?” thì nhất định tôi cũng sẽ nhận được vô số các câu trả lời trái ngược nhau, không […]

Xem thêm

HÃY TÌM HIỂU TÔN GIÁO NÀY

HÃY TÌM HIỂU TÔN GIÁO NÀY Tác giả: Dr. K. Sri Dhammananda Nayaka Dịch giả: Tỳ khưu Khánh Hỷ Hãy tìm hiểu Tôn giáo này Mọi người đều nên có một tôn giáo và tôn giáo này biểu lộ tư tưởng của họ. Không có tôn giáo, con người sẽ trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. Các nhà khoa học và tâm lý học có thể giúp ta mở mang kiến thức sâu rộng, nhưng họ không […]

Xem thêm