Giới Bồ Tát Cho Nguời Tại Gia (Sách Ebook PDF)

GIỚI BỒ-TÁT
CHO NGƯỜI TẠI GIA
(Kinh Ưu-bà-tắc giới)
Dịch và chú thích
THÍCH NHẬT TỪ
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 2021

Gioi Bo Tat Tai Gia

LỜI GIỚI THIỆU

Quyển “Giới Bồ-tát cho người tại gia” do Thượng tọa Thích Nhật Từ dịch từ nguyên tác “Kinh Ưu-bà-tắc giới” (優 婆塞戒經), nghĩa đen là “Kinh về giới hạnh của cư sĩ tại gia” có số hiệu là T. 1488 trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh. Giới bổn này do ngài Đàm-vô-sấm (Dharmakṣema, 曇無讖) dịch năm 426 thời Bắc Lương từ tiếng Phạn sang tiếng Hán.

Nhìn sâu vào bản chất của 6 giới trọng và 28 giới khinh trong Kinh Ưu-bà-tắc giới, chúng ta thấy rằng trên thực chất, Giới bổn này triển khai chi tiết về 5 giới, 10 thiện nghiệp và bổn phận đạo đức của cư sĩ tại gia đối với gia đình, xã hộiPhật pháp. Nói cách khác, cuốn Luật này nhấn mạnh đến ba phương diện: Chánh ngữ, chánh nghiệpchánh mạng của một Phật tử tại gia và bổn phận trách nhiệm đạo đức của một Phật tử hộ pháp chân chánh trong mọi thời đại.

Cho tới thời điểm này, thật khó xác định cuốn Luật này thuộc trường phái nào. Vì các điều khoản gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh trong Kinh giới Ưu-bà-tắc này có thể được tìm thấy trong Kinh tạng, Luật tạng Pāli và trong bốn bộ Kinh A-hàm (truyền bản của các bộ phái) hoặc trong các bản chú giải các bộ luật của các trường phái. Các dấu hiệu thể hiện đặc điểm tư tưởng Phật giáo Đại thừa không thể hiện rõ trong cuốn Luật này.

Thiết nghĩ, vào một giai đoạn nhất định trong quá khứ, xã hội cần hình thành các văn bản để hệ thống hóa những nguyên tắc đạo đức, văn hóa ứng xử giữa người với người, giữa người đối với xã hộiđặc biệt trách nhiệm của một Phật tử đối với sự hưng suy của Phật pháp là điều hết sức cần thiết. Nguồn tư liệu quý báu ấy trải qua bao năm tháng vẫn được các bậc cổ đức lưu giữ trong kho tàng Pháp bảo Đại Chánh tạng và nhiều tạng khác.

Các dịch giả Phật giáo Việt Nam trước đây đã từng dịch tác phẩm này và khuyến khích các thiện hữu tri thức Phật tử tham cứu hành trì như Hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm (Tại gia Bồ-tát giới kinh), Thượng tọa Thích Pháp Chánh (Tại gia Bồ-tát giới bổn). Trong cuốn sách này, Thượng tọa Thích Nhật Từ dịch mới, bổ sung các cước chú, đồng thời, đối chiếu các giới khoản của Kinh giới Ưu-bà-tắc với “Phạm võng Bồ-tát giới kinh” để khẳng định các giá trị đạo đức mà một Phật tử cần phải hành trì.

Tôi hoan hỷ với sự nỗ lực dịch thuật của Thượng tọa Thích Nhật Từ đối với các bản văn Luật học Phật giáo trong đợt xuất bản đầu tiên của Trung tâm Nghiên cứuPhiên dịch Phật học thuộc Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Đồng thời, tôi cũng hoan hỷ với sự phát tâm ấn tống của quỹ Đạo Phật Ngày Nay, góp phần cho tùng thư Luật học Phật giáo thêm phong phúphổ biến rộng rãi đến Phật tử các giới.

Tôi tin rằng, dù ở trường phái nào, quốc gia nào và thời đại nào, người ứng dụng hành trì Giới bổn này đều mang lại lợi ích cho chính mình và cho mọi người. Rất mong quý Phật tử thập phương nghiên cứu, vận dụng những điều luật này vào đời sống hiện nay, trở thành một công dân gương mẫulý tưởng của xã hội.

Trân trọng và chúc an lành.

Mùa An cư, năm Tân Sửu, 2021

Pháp viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh

Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN

(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)

pdf_download_2
Giới Bồ-tát cho người tại gia

.

Bài viết liên quan

Giới Bồ Tát Cho Người Xuất Gia (Sách Ebook PDF)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM GIỚI BỒ-TÁT CHO NGƯỜI XUẤT GIA (KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI) Dịch và chú thích THÍCH NHẬT TỪ NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 2021 MỤC LỤC Lời giới thiệu – HT. Thích Giác Toàn  Lời nói đầu   Chương 1: Nghi thức dẫn nhập  1.1. Bài tán lò […]

Xem thêm

Giải Thích Giới Luật Và Oai Nghi Của Sa Di

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAMTHÍCH QUẢNG HÓAGIẢI THÍCHGIỚI LUẬT VÀ OAI NGHI CỦA SA-DIDịch và chú thíchTHÍCH NHẬT TỪTrợ lý NGỘ TÁNH HẠNHNHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 09-Giải Thích Giới Luật Và Oai Nghi Của Sa Di – FINAL 11 06 2021 MỤC LỤC Lời giới thiệu – HT. Thích Giác Toàn  Lời đầu […]

Xem thêm

Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAMTHÍCH NHẬT TỪDịch và Chú thíchGIỚI BỔN TỲ-KHEO NI CỦA LUẬT TỨ PHẦNNHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 02 – Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần – Thích Nhật Từ – final June03 2021 MỤC LỤC Lời giới thiệu – HT. Thích Trí Quảng  Lời giới thiệu – HT.Thích Giác Toàn  Lời nói […]

Xem thêm

Giới Bổn Tỳ-kheo của Luật Tứ Phần

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM Dịch và chú thích:THÍCH NHẬT TỪGIỚI BỔNTỲ-KHEO CỦA LUẬT TỨ PHẦNTrợ lý: NGỘ TÁNH HẠNHNHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 01 – Giới bổn Tỳ-kheo của Luật Tứ phần – Thích Nhật Từ – final June03 2021 MỤC LỤC Lời giới thiệu – HT. Thích Trí Quảng Lời giới thiệu […]

Xem thêm

Giá trị giới không sát sinh

GIÁ TRỊ GIỚI KHÔNG SÁT SINH (Thích Nữ Liên Liên) Đạo Phật ra đời cách đây đã hơn 25 thế kỷ và trải qua bao cuộc thăng trầm của lịch sử, vẫn phát triển rực rỡ đến ngày nay. Như thế, Đạo Phật phải tiềm tàng những chân lý vượt cả thời gian lẫn không […]

Xem thêm