Instructions to receive license key Windows 10 – 2021

key bản quyền Windows 10
key bản quyền Windows 10

A lot of people have been, are and will be upgrading to Windows 10. However, if you install Windows 10 from the above ISO files, it may not be copyrighted.

What will be affected without Windows 10 license?

  1. You will not be able to tweak the personal settings in Settings such as changing background image, changing color …
  2. Be notified of continuous trial expiration
  3. After a while, other functions will be locked completely

How to get a Windows 10 license?

  1. Buy a genuine license from Microsoft
  2. Directly upgrade from version of Windows 7, 8.1 has a copyright
  3. Follow the instructions at the end of this article

Currently, the Windows 10 key gives us very little activation, but you can activate your Windows 10 through the instructions below:

Instructions to receive the latest Windows 10 license key 2021

– There will be 2 cases of active Windows 10 license: 6 months or permanently. In this article I will only guide you to activate the license of Windows 10 6 months through simple command lines.

Step 1: Open CMD as Admin, by pressing the Windows key (Or go to Start), type cmd , then right-click the Command Prompt and select Run as admin :

Step 2 : Run the command below by pasting and then enter, enter, wait for the notification and then continue (But you must use the correct key of the Windows version you use, read through step 2 before doing it):

slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

To see which version of Windows 10 you’re using, right-click This PC, select Properties, and here’s the version of Windows 10 you’re using:

+  W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX is the key for Windows 10 Pro version, the list of keys corresponding to the versions right below:

Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Windows 10 Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Windows10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows10 Enterprise2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows10 Enterprise2015 LTSB N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows10 Enterprise2016 LTSB: DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows10 Enterprise2016 LTSB N: QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Step 3 : Continue to run the command below in the opened CMD:

slmgr /skms kms.digiboy.ir

“Currently the KMS server kms.digiboy.ir above is used very well, so there is no need to care about the server below.”

kms.digiboy.ir  is a KMS server, in case you use the above server with an error, replace it with a server below (I will update continuously):

kms.aglc.cc
kms.didichuxing.com
xykz.f3322.org
zh.us.to
kms.digiboy.ir
3rss.vicp.net:20439

Step 4 : Run this command and wait to see what the message is:

slmgr /ato

– After completing the 3 commands above, you will be notified like this, that is, successfully activated the Windows 10 license  :

Why am I running error?

It is possible that you are not running cmd as admin. Right-click on cmd and select Run as administrator.

Bài viết liên quan

Phần mềm thiết kế áo phông miễn phí tốt nhất năm 2021

Tóm tắt nội dung ẩn 1 Custom Ink 1.1 Ưu điểm 1.2 Nhược điểm 2 Design a Shirt 2.1 Ưu điểm 2.2 Nhược điểm 3 Print Shop by Design Hill 3.1 Ưu điểm 3.2 Nhược điểm 4 PlaceIt 4.1 Ưu điểm 4.2 Nhược điểm 5 Thêm một lựa chọn… 5.1 Ưu điểm 5.2 Nhược điểm […]

Xem thêm

Tổng hợp 100 hiệu ứng Text cực đẹp cho năm 2021

Mô tả Gói 100 trong 1 Kiểu Hiệu ứng Văn bản Đa dụng Tiết kiệm hàng giờ với một cú nhấp chuột. Hiệu quả tức thì !. Hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Bộ này chứa 100 kiểu hiệu ứng văn bản sẵn sàng để sử dụng Illustrator Các mẫu này có thể tùy chỉnh với Adobe […]

Xem thêm

71 phím tắt trong Photoshop cho người mới bắt đầu học

Tóm tắt nội dung ẩn 1 01. Hiển thị và ẩn bảng điều khiển lớp 2 02. Cuộn qua các Lớp 3 03. Tạo lớp mới 4 04. Tạo lớp mới đằng sau lớp đã chọn 5 05. Tô một lớp 6 06. Làm phẳng các lớp 7 07. Hợp nhất các lớp có thể […]

Xem thêm

Hướng dẫn Seo cơ bản 2021: Phân tích số liệu trang web

Tóm tắt nội dung ẩn 1 Google Search Console 1.1 Báo cáo hiệu suất 1.1.1 Khắc phục sự cố giảm hiệu suất 1.1.2 Tìm các trang cần tối ưu hóa CTR 1.1.3 So sánh hiệu suất của bạn trên máy tính để bàn và thiết bị di động 1.1.4 Tìm các từ khóa có hiệu […]

Xem thêm

Hướng dẫn Seo cơ bản 2021: Liên kết ngược và xây dựng liên kết

Backink là gì? Tóm tắt nội dung ẩn 1 Backlink là gì? 1.1 Tại sao các liên kết ngược lại quan trọng như vậy? 1.2 Liên kết vốn chủ sở hữu 1.3 Xếp hạng Trang của Google 1.3.1 Chỉ số Xếp hạng trang 2 Các loại liên kết 2.1 Liên kết nội bộ so với […]

Xem thêm